Platform voor buurtontwikkeling

Gemeenschapskracht

Energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen
Instrument
19 juni 2018
Gemeenschapskracht

Foto: Aislinn Ritchie (Flickr Creative Commons)

Afgelopen mei werd de eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht gehouden. De Minister van VWS, bewonersinitiatieven en verschillende sociale buurtmakers waren aanwezig om te oefenen met in dialoog gaan met elkaar. Daarbij gingen ze uit van dit Gemeenschapskracht-model.

Het begint met boodschappen of klusjes doen voor elkaar, een maaltijd voorbereiden voor een zieke buurvrouw of een vergeten stukje groen omtoveren in een moestuintje voor de buurt. Mensen bouwen in hun buurten, wijken of dorpen aan eigen wijkorganisaties die soms ook lichte zorgtaken op zich nemen. Zij bereiken steeds meer doelen die effect hebben op woonplezier, veiligheid, sociale cohesie, grotere betrokkenheid en veel meer.

 

 

Dit doen zij door het inzetten van wat zij hebben aan middelen als tijd, kennis, netwerk, ruimte en faciliteiten. Zij delen deze bronnen – sources – met elkaar en mobiliseren zodoende de krachten in hun wijk die er in potentie altijd al aanwezig waren. Dat wordt gemeenschapskracht genoemd. Door hun krachten te bundelen en ook te verbinden met mensen in andere wijken, helpen zij om welzijn en zorg beter en efficiënter te maken.

 

Werkmodel Gemeenschapskracht

Uitgangspunten

Gemeenschapskracht is dus de positieve energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen te bereiken door hun middelen onderling te delen. Ten grondslag aan dit model staan deze uitgangspunten:

• Bewoners zijn in hun wijk betrokken en een ervaringsdeskundig hulppotentieel voor andere inwoners, professionals en overheden dat allerlei meerwaarde oplevert in de wijk.
• Bij het behartigen van ‘gedeeld eigen belang’ willen bewoners goed geïnformeerd worden en zaken zoveel mogelijk op eigen kracht (regie) organiseren. Dat doen zij geëngageerd, met passie, talent, en praktisch.
• Daarbij zijn bewoners goed in het tijdig, met korte lijnen, dichtbij en met menselijke maat oplossen van actuele vragen en knelpunten in de directe leefomgeving. Hun doel is om hun gemeenschap op die manier beter en mooier te maken.
• De gemeenschap is ‘eigenaar’ van het organiseren van activiteiten in de eigen wijk, de gemeente treedt op als faciliterende partner.
• Bewoners hebben (laagdrempelige) toegang tot publieke wijkinformatie voor optimale regie over hun leven en de eigen leefomgeving.
• Het verbinden van bewoners kan het beste door bewoners zelf. Alleen als dat echt niet lukt, dan pas via systeempartijen. De wijk kiest welke (digitale) middelen daarbij het best ingezet kunnen worden.
• Wijkcollectieven of -coöperaties bundelen de vragen van bewoners en beïnvloeden daarmee het aanbod; daardoor is het onvermijdelijk dat geldstromen anders gaan lopen.

 

 

Aftrap wijkdialogen

De Nationale Dialoog Gemeenschapskracht was de officiële aftrap voor diverse wijkdialogen die in 2019 plaats gaan vinden.

Een wijkdialoog is een open gesprek tussen bewoners en andere betrokkenen in de wijk - zorginstellingen, gemeente en professionals - dat bijdraagt tot onderling begrip, verbinding en inzicht. Ontmoeting vanuit oprechte nieuwsgierigheid staat voorop. Gezamenlijk verken je ervaringen, zienswijzen, dromen en mogelijkheden. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je onderzoekt met elkaar wat werkt en waar het om draait. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies. In dialoog zie je andere betekenissen en kom je tot nieuwe inzichten. Luisteren met aandacht en onderzoeken van eigen oordelen is essentieel.

 

 

Meer informatie over de Nationale Dialoog Gemeenschapskracht en alle wijkdialogen vind je hier.

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.