Platform voor buurtontwikkeling

Een digitale tool die het community-gevoel aanwakkert

Betere leefomgeving begint bij open contact
Instrument
10 januari 2018
Mellouki Cadat en Lied Nolet

Foto: Sebastaan ter Brug

Mellouki Cadat-Lampe, bewoner, en Lied Nolet, ambtenaar, vertellen hoe Verbeterdebuurt een oplossing bood voor de overlast op een binnenpleintje, maar bovenal hoe deze tool het community-gevoel stimuleerde.

 

Op het Makassarplein in de Indische Buurt, Amsterdam Oost, voetballen tientallen kinderen, terwijl de moeders bijpraten aan de picknickbanken. Cadat-Lampe loopt naar de Niasstraat en laat met trots het eerste Postzegelpark van de wijk zien. Een hek geeft toegang tot een betegeld binnenpleintje. De struiken zijn kortgeknipt. Er staat een bankje opgevouwen, bewoners met een sleutel kunnen hem uitklappen en erop zitten. ‘Hier kwamen de verslaafden naartoe om te drinken, te slapen, hun behoeften te doen’, vertelt Cadat. ‘Ze joegen de andere bewoners weg. We probeerden ze weg te krijgen, maar dat lukte niet. En toen stuitte ik op de app van Verbeterdebuurt.’ Via een melding bij dit platform zorgde Cadat-Lampe er samen met de gemeente en andere buurtbewoners voor dat het parkje in zijn wijk werd opgeknapt.

Verbeterdebuurt is een platform waar iedereen een melding kan doen over de openbare ruimte in zijn stad. Het platform is bedacht en ontwikkeld door Creative Crowds, een bedrijf gespecialiseerd in crowdsourcing: het betrekken van grote groepen mensen bij complexe processen via internet. Via de website of de Verbeterdebuurt-app kun je aangeven wat er mis is in je buurt. Naast meldingen van problemen kun je ook ideeën aanleveren. Verbeterdebuurt is in 2009 van start gegaan en verwerkt landelijk zo’n 50.000 meldingen per jaar.

Zichtbaarheid voedt het community-gevoel

Ton Hendriks is als partner betrokken bij Verbeterdebuurt: ‘De openbare ruimte is een kostbaar bezit voor burgers. Ze willen graag bijdragen om die te verbeteren. We hebben veel melders die erg betrokken zijn bij hun buurt. Sommige doen ook meldingen namens andere bewoners.’ Dankzij de gps-functie van de app kun je direct, op de plek waar je bent, een melding doen. Via een eenvoudig menu kunt je kiezen uit meerdere categorieën zoals afval, verkeer&bestrating, hondenpoep of water&riolering. Ook kun je er een foto bij plaatsen.

'Omdat je alle meldingen in je buurt ziet, maakt het zichtbaar waar jijzelf én anderen in de buurt mee bezig zijn. Daardoor ontstaat een ‘community-gevoel’' - Mellouki Cadat-Lampe

Zo deed Cadat-Lampe een melding over de dronken mannen in het vieze parkje bij hem in de buurt. ‘Het mooie van de app vind ik dat we problemen zichtbaar kunnen maken, niet alleen met tekst, maar ook met foto’s.’ De app is daarnaast interactief. Via de website kan iedereen reageren op meldingen van anderen, maar je kan ook positief bijdragen aan de buurtleefbaarheid door ideeën voor je buurt te delen. Tom Hendrik licht toe: ‘Andere mensen kunnen reageren op een melding of erop stemmen om te laten zien dat ze erachter staan. Daarnaast kunnen ze hun melding of idee delen via sociale media. Op die manier kun je als inwoner ook andere bewoners warm krijgen voor jouw wens.’

Rode punaises worden groene vlaggetjes

Na het doen van een melding willen de melders graag weten wat er met hun melding gebeurt. Daarom wordt op de website en in de app elke melding getoond met een rode punaise op een kaart van Nederland. Verbeterdebuurt stuurt de melding vervolgens door naar de betreffende gemeente en als de melding is opgelost, verandert de rode punaise in een groene vlag.

Hoe doen gemeenten mee?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare ruimte en moeten ervoor zorgen dat gebreken worden opgelost. Ongeveer 75% van alle Nederlandse gemeenten doet actief mee aan Verbeterdebuurt. De gemeenten ontvangen de melding via e-mail en komen vervolgens zelf in actie. Tot nu toe hebben slechts 35 gemeenten de meldingen gekoppeld aan een systeem in de organisatie, zoals een KCC-zaaksysteem of andere backoffice. ‘Dat is natuurlijk een voordeel!’, legt Hendriks uit. ‘Omdat er een bestaand systeem achter zit, wordt de melding automatisch opgepakt en krijgt de melder een automatische terugkoppeling. Ook worden er updates gestuurd tijdens het proces en een melding als het probleem is opgelost. Nadien kan de melder de oplossing ook beoordelen zodat de gemeente feedback krijgt. Dat is niet alleen prettig voor de bewoner, die zo voelt dat zijn probleem serieus genomen wordt, maar is ook snel, efficiënt én kostenbesparend voor gemeenten.’

'Zo’n digitale tool schept een sense of urgency. De app geeft kracht aan de stem van de buurt' - Mellouki Cadat-Lampe

Buurtproject van ons allemaal

De melding van Cadat-Lampe in Amsterdam kwam binnen bij het systeem van de gemeente. Lied Nolet, gebiedscoördinator van de Indische Buurt in stadsdeel Oost, ontving een mailtje over de melding op Verbeterdebuurt. ‘Ik heb toen op de website zelf gereageerd dat ik graag in gesprek ga’, zo herinnert zij zich. Cadat-Lampe was heel blij met de proactieve houding van Nolet: ‘Zij zocht contact en zei: ik wil met jou praten. Het is fijn om zo gehoord te worden.’

Tijdens een eerste overleg inventariseerden bewoners en stadsdeel wat de wensen, behoeften en mogelijkheden waren voor dit stukje van hun buurt. Nolet stelde voor om van het parkje een Postzegelpark te maken. Een postzegelpark is een klein, aantrekkelijk onderdeel van de openbare ruimte in de buurt of wijk. Door de inrichting en voorzieningen nodigt het bewoners uit elkaar te ontmoeten. De buurt was meteen enthousiast. Het werd echt een gedeeld project: de buurt dacht mee over het ontwerp, de indeling en onderdelen van het park. Een beeldend kunstenaar en een architect uit de straat hielpen mee met het ontwerp.

‘De samenwerking was vanaf het begin positief’, zegt Nolet. ‘Misschien wel omdat ik er snel naartoe ben gegaan. Ze merkten dat ik het probleem ook echt wilde oplossen.’ Cadat-Lampe beaamt dat: ‘De samenwerking tussen de gemeente, de bewoners en professionals uit de straat was heel constructief. Het was echt een project van ons allemaal.’

'Dit is een mooi voorbeeld van hoe uit een negatieve situatie gezamenlijk iets moois kan ontstaan waar de hele buurt plezier van heeft' - Lied Nolet

In 2012 werd het Postzegelpark in de Amsterdamse Indische Buurt officieel geopend. Sindsdien spelen kinderen schaak op het plein. Moeders treffen elkaar op het bankje en zorgen samen voor de planten. Nolet is tevreden over het resultaat. ‘Ik was tijdens de opening echt trots dat we dit met elkaar voor elkaar hebben gekregen. Een ontmoetingsplek in de openbare ruimte is zo belangrijk. Daardoor vergroot je de betrokkenheid bij elkaar én bij de openbare ruimte. Als een plek er goed uitziet, ben je eerder geneigd die zelf ook schoon te houden.’

 

Dit is een ingekorte versie van de long read die eerder verscheen op Open OverheidOpen Contact is een van de vier Open Overheid pijlers. Bekijk hier ook andere inspirerende voorbeelden en praktische tips.

afbeelding van Danielle van Oostrum

Danielle van Oostrum

Ik werk als communicatieadviseur bij Movisie. Voor Buurtwijs verzorg in de webredactie, onderhoud ik het Facebookaccount en maak ik de nieuwsbrieven.

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.