Platform voor buurtontwikkeling

Duurzaamste buurt van Nederland?

Duurzaamheid begint bij bewoners en ondernemers
Interview
afbeelding van tdoornewaard  
21 mei 2019
Bring Your Own Food

Bring Your Own Food

Bewoners en ondernemers van de Indische Buurt gaan in elk geval voor de titel van ‘de duurzaamste buurt van Amsterdam’. Tim Doornewaard vertelt hoe zij dat doen.
 

Indische Buurt Duurzaam is een netwerk van bewoners en ondernemers in de Indische Buurt die deze buurt de duurzaamste buurt van Amsterdam willen maken. Bewoners en ondernemers hebben een actieve rol hierin. Hun positie en belang is leidend en het meedenken en meedoen een basisvoorwaarde voor succes. Daarom benaderen wij de nodige verandering vanuit de behoefte van de bewoners en ondernemers.

Duurzaamheid moet voor iedereen betaalbaar zijn en kansen bieden, juist aan mensen met een laag inkomen

Duurzaamheid is een breed begrip. We komen uiteenlopende behoeftes tegen die we geclusterd hebben in thema’s zoals energie en voedselverspilling, maar ook sociale duurzaamheid. Hoe ga je als buurt bijvoorbeeld om met eenzaamheid en groen in de buurt? Ook stellen wij dat duurzaamheid voor iedereen betaalbaar moet zijn en kansen moet bieden juist aan mensen met een laag inkomen. Er leeft een aanname dat duurzaam duur is, maar samen ontwikkelen wij concrete oplossingen waar alle partijen voordeel uit halen.

Ontdooi-je-vriezer estafette

Ik woon sinds 2002 in de Indische Buurt als actieve buurtbewoner en werk graag met andere buurtbewoners aan positieve veranderingen in onze buurt. Als bewonersgroep hebben wij ook veel duurzame activiteiten georganiseerd zoals buurtmoestuinen, zonnepanelen op alle daken in de Balistraat, ontdooi-je-vriezer estafette, community kitchen. Daardoor hebben wij ook diverse prijzen gewonnen als groenste straat van de Indische Buurt.

Nu richt ik me juist op nieuwe buurtcontacten om van hen te horen waarom duurzaamheid belangrijk is, wat hun behoefte is en hoe zij willen bijdragen aan een duurzame buurt. Ik ben met buurtbewoners hierover in gesprek en vraag of zij andere buurtbewoners kennen die dit onderwerp ook belangrijk vinden. Op die manier breid je de community uit. Ook loop ik gewoon naar binnen bij buurtorganisaties en ondernemers en stel ze dezelfde vragen. Zo ben ik achter gekomen dat diverse welzijnsorganisaties energiecoaches inzetten die bespaarproducten en advies aan huis geven. Top initiatief! Toch blijken de energiecoaches nogal moeite te hebben om bij mensen binnen te komen.

Pubquiz

Wij als netwerk organiseren nu bijeenkomsten voor mensen met lage inkomens om uit te leggen wat een energiecoach voor hen kan betekenen. Tegelijkertijd proberen we helder te krijgen waarom er zo weinig afspraken worden gemaakt: vertrouwen mensen het niet? Weten zij van het bestaan af? We hopen samen met de welzijnsorganisatie te ontdekken hoe de energiecoaches bewoners beter kunnen bereiken.

Deze bijeenkomsten moeten nuttig zijn, maar zeker ook leuk! En toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Daarom is er bijvoorbeeld een Pubquiz, door studenten van de Hogeschool van Amsterdam, met als thema duurzaamheid. Dat is een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te komen en op informele wijze samen de zaken te organiseren.

Samenwerking tussen bewoners, ondernemers, maatschappelijke initiatieven en gemeente maakt dat wij meer voor elkaar krijgen. Denk bijvoorbeeld aan collectieve groene energie contracten en gescheiden afvalcontracten voor ondernemers, meer lokale energie coöperaties en het delen van goederen met meer nadruk op gebruik dan bezit. Door de intrinsieke motivatie van het netwerk ligt de focus veel meer op de sociale opgave omtrent duurzaamheid, dan de technische of commerciële opgave.

Combineer en focus

In onze buurt zijn er diverse partijen die bij de groentezaken in de winkelstraat groenten en fruit ophalen die zij niet meer kunnen verkopen en dus weg zouden gooien. Meestal worden deze ingrediënten dezelfde dag nog gebruiken om een buurtmaaltijd van te maken (5,50 euro voor een vers driegangen menu), maar er is ook een partij die dit weer verdeelt in voedselpakketten die door vrijwilligers worden samengesteld en iedere avond rond 18:30 worden uitgedeeld.

De oplossing zit m vaak in de juiste combinatie van factoren. Blijf op zoek naar de juiste verbindingen en combinaties

Deze partijen stemmen niets met elkaar af en de ondernemers weten hierdoor vaak niet of, wanneer en wie er iets komt ophalen. Een buurtbewoner heeft voor 61 Albert Heijn filialen een logistiek systeem opgezet waar de ongebruikte groenten en fruit - gemiddeld 25kg per filiaal per dag! - via andere kanalen toch nog kan worden gebruikt voor andere doeleinden. Hij heeft nu het plan om een vergelijkbaar systeem op te zetten voor de ondernemers in de Javastraat, zodat er minder verspild wordt en er meer terecht komt bij de juiste partijen die er weer maaltijden van kunnen maken. De ondernemers weten hierdoor precies wanneer en wie er wat komt ophalen, de wijkmaaltijden krijgen meer groenten en fruit en het wordt eerlijker verdeeld. We hopen dat dit systeem op termijn ook werkgelegenheid creëert.

Om het netwerk betrokken te houden en te laten groeien is het dan ook van belang om goed naar elkaars wensen en ideeën te blijven luisteren en samen te blijven focussen op wat wel mogelijk door samen te doen. Dit verhaal over voedselverspilling geeft aan dat de partijen met goede bedoelingen ook elkaar in de weg kunnen zitten. Het is dan zaak om de juiste factoren met elkaar te combineren en personen te vinden die dit op een goede manier weten te organiseren zodat iedereen er beter van wordt.

Waardeer iedere tegenslag net zoals ieder succes en zet vooral door

 

        Houd het onderwerp duurzaamheid breed door open te staan voor alle aspecten van duurzaamheid. Wees onbevangen en open minded. Maak wensen zo concreet mogelijk en zet dit zo breed mogelijk uit in het netwerk. Als er voldoende draagkracht is, dan zal het met een beetje hulp gerealiseerd worden. De oplossing zit m vaak in de juiste combinatie van factoren. Blijf op zoek naar de juiste verbindingen en combinaties. Waardeer iedere tegenslag net zoals ieder succes en zet vooral door.

afbeelding van tdoornewaard

tdoornewaard

Ik hou van mensen en organisaties helpen met de uitdagingen waar zij voor staan en krijg graag zaken voor elkaar met een duidelijk doel, goed plan en vooral doorte DOEN.
afbeelding van tdoornewaard  

tdoornewaard

Ik hou van mensen en organisaties helpen met de uitdagingen waar zij voor staan en krijg graag zaken voor elkaar met een duidelijk doel, goed plan en vooral doorte DOEN.