Platform voor buurtontwikkeling

Buurvrouw & Buurvrouw Bus

De ontwapenende kracht van buur-zijn
Blog
23 mei 2022
Met een boodschappenwagentje voor de bus

Je komt er als buurvrouw, buurman, buurkind en buurmens omdat je iets nodig hebt of iets te bieden hebt. Wederkerigheid tussen buren, dat is het uitgangspunt van B&B Bus. Door hier meer bewust van te zijn, kunnen we de sociale verlegenheid overwinnen die ontstaan lijkt door coronamaatregelen.

 

De buurthuizen draaien inmiddels weer op volle tour, de opbouwwerkers sjezen weer vertrouwd door de buurten en de meeste activiteiten zijn hervat. Toch lijkt twee jaar coronamaatregelen ons niet in de koude kleren te zijn gaan zitten. Op onze redactie sijpelen zo af en toe geluiden door over onderlinge verlegenheid en sociale onwennigheid die ontstaan zijn door twee jaar maatregelen die het sociaal verkeer minder spontaan maakten.

We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten, samen dingen kunnen doen en met elkaar op pad kunnen gaan. Toch lijken we de afgelopen tijd ook beetje verleerd te zijn hoe dat sociaal verkeer ook al weer ging. Onlangs hoorden we van een voormalige participatiemakelaar uit Amsterdam dat bij een maatjesprojecten waarbij hij betrokken is, het echt even weer zoeken is hoe om te gaan met elkaars nabijheid. Sommige deelnemers geven aan dat ze liever blijven zoomen met hun maatje dan in het echt afspreken.

‘We weten niet meer precies hoe dat ging: onderdeel zijn van een warm netwerk of - zoals we dat in Friesland zeggen - een mienskip?’, zegt Esmeralda de Vries uit Friesland in dit interview uit 2021. Zij is founder van de Grootste Gehaakte Deken en initiatiefneemster van de Buurvrouw&Buurvrouw Bus. Maar bovenal is Esmeralda een enthousiaste ambassadeur van de Buurvrouw-filosofie.

Buurmens

Iedereen heeft buren en is zelf een buurman/-vrouw van een anderen. ‘Buurvrouw is een titel die je draagt ongeacht je gender, geaardheid, leeftijd en achtergrond. Iedereen is van waarde en bepaalt zelf hoe hij/zij Buurvrouw/-man wil of kan zijn. Door erover na te denken, te praten en te doen, ervaar je zelf wat jij belangrijk vindt als buur en waar jouw inbreng of vraag invloed op heeft.’ Het zijn vaak geen grote zaken die je voor elkaar doet, maar de kleine dingen die van grote waarde blijken te zijn. ‘Kijk naar het kleine en zie het grote’, laat Esmeralda verschillende keren vallen.

‘Kijk naar het kleine en zie het grote.’

‘De wederkerigheid tussen buren zit hem in het besef van de hulpbieder dat hij/zij ook een hulpvraag heeft en van de hulpvrager dat hij/zij iets te bieden heeft. Je mag erop vertrouwen dat er ook een Buurmens voor jou is. Daardoor trekken die uitersten meer naar elkaar toe en wordt de drempel om elkaar hulp te vragen en te bieden zo laag mogelijk.’, aldus Esmeralda. 

‘We proberen mensen hierover te laten nadenken door ze te inspireren om hun eigen definitie van Buurvrouw te formuleren. Dat doen we door het delen van dit Buurvrouw Startpakket. In dit document ontdek je hoe je in je eigen buurt dingen kan starten en daarin de Buurvrouw-filosofie kan toepassen.’

Buurvrouw&Buurvrouw Bus

Deze filosofie komt helemaal tot haar recht bij de Buurvrouw&Buurvrouw Bus. Sinds november 2019 rijdt deze bus door Leeuwarden en stopt op vaste dagen in wijken met een B&B bushalte. De bus heeft inmiddels vijf ‘haltes’ waar het stopt voor een praatje, gezelligheid en maar ook voor spullen en voedsel met name  voor mensen die het nodig hebben. Mensen kunnen er eten, drinken en spullen inleveren als ze dat willen.

Door corona reed de bus minder, maar zodra dat weer kon, gaste deze mobiele buurtontmoetingsplek weer door de buurt. Ongeacht twee jaar maatregelen die het sociaal verkeer lastiger maakten, is het netwerk rondom de Buurvrouw&Buurvrouw Bus juist gegroeid en zijn er meer events en activiteiten bijgekomen. 

Zo deden in de corona periode de Buurtkoelkasten hun intreden: op verschillende plekken doken koelkasten op waar je voedsel dat je over hebt of gewoonweg graag met de buurt wilt delen, achter kan laten. Sinds dien organiseren buurmensen regelmatig ook pannenkoekenfeest, clean-up-days, kerstactie en ‘Kapper kapt knap’. Ook zijn er inmiddels verschillende Kookteams waar diverse buurmensen samenwerken om met gedoneerde producten maaltijden te bereiden en rond te brengen bij mensen met een kleine portemonnee, eenzame (jongeren en ouderen), zieken en bij dag- en nachtopvang van dak en thuislozen.

Net als de Buurvrouw & Buurvrouw Bus werken ook alle overige activiteiten volgens het ‘no money, no rules’ principe: er zijn geen vrijwilligers, niemand wordt betaald en alles is gratis of gedoneerd. De buurvrouw filosofie gaat uit van wederkerigheid tussen buren: je komt er als buurvrouw, buurman, buurkind en buurmens omdat je iets nodig hebt of iets te bieden hebt. Maar hoe bouw je dit bewustzijn uit naar de hele buurt? Lees in dit starterspakket over hoe je je netwerk in de buurt activeert, welke buren welke rollen kunnen vervullen en hoe je zonder geld en zonder regels zo veel in je buurt voor elkaar kan krijgen.

Soms komen er nieuwe koelkasten en activiteiten bij, en soms verdwijnt er (tijdelijk) eentje. Via de social media kanalen van de Buurvrouw & Buurvrouw Bus, op Instagram en Facebook, worden de locaties van de koelkasten en aankondigingen van activiteiten gedeeld. Zo weten buren waar ze terecht kunnen en - dankzij de bijgevoegde foto - wat ze wat kunnen vinden of bieden.

Ondanks de ongewone twee jaren waarin het sociaal contact minder frequent en spontaan was, lijken ze in Friesland dus nauwelijks last te hebben van onderlinge verlegenheid en sociale onwennigheid.

Lees meer over: