Platform voor buurtontwikkeling

Buurtreminiscentie

Methode om buurtbewoners te verbinden door verhalen
Methodebeschrijving
10 juni 2016
Buurtreminiscentie

Foto: Vanessa Hall (Flickr Creative Commons)

Buurtreminiscentie zorgde in de Utrechtse wijk Lombok voor verbroedering. Door het wekken en uitwisselen van herinneringen maakten buurtbewoners nieuwe contacten en gingen ze verbinding met elkaar aan.

 

 

 

Buurtreminiscentie is een methode waarin het uitwisselen van herinneringen in de vorm van verhalen centraal staat. Dit overbrugt de taalverschillen en het verschil in omgangsvormen en gewoonten met als gevolg een betere onderlinge band. Buurtbewoners die elkaar niet kennen delen hun historie met elkaar en maken op op deze manier een verbinding met elkaar.

In het onderstaande filmpje is te zien hoe een reminiscentieproject in de Utrechtse wijk Lombok ervoor zorgde dat buurtbewoners interesse voor elkaar ontwikkelden en verbroederen met elkaar. In een buurtwandeling vertellen voormalige Turkse gastarbeiders aan hun buurtgenoten hoe ze met tien personen in één kamer sliepen. En een autochtone bewoner vertelt voor zijn geboortehuis over zijn geschiedenis.

 

 

 

Buurtreminiscentie is een methode die opgenomen is in de databank Effectieve Sociale Interventies en kent de volgende werkzame elementen:

  • het ophalen en delen van herinneringen
  • het begint met het werken aan vertrouwen in kleine homogene groepen in de eerste fase van de methode
  • deelnemers worden gestimuleerd om onderlinge overeenkomsten te ontdekken door herkenning van elkaars verhalen 

  • gebruikmaking van de sociale context van de buurt: steeds meer mensen en organisaties worden er bij betrokken.
  • uitwisseling van herinneringen met steeds meer buurtbewoners
  • de continuïteit wordt gewaarborgd door samenwerking met partners en vrijwilligers
  • het verspreiden van verhalen vormt een essentieel onderdeel van het proces, de uitkomst doet er niet toe
  • openheid: alle buurtbewoners kunnen meedoen, ongeacht leeftijd of herkomst
  • het is raadzaam te starten met ouderen; het ophalen van herinneringen is een natuurlijk onderdeel van het 
ouder worden