Platform voor buurtontwikkeling

Buurt voor iedereen

Hoe thuis ben je in je wijk als je een psychiatrische achtergrond hebt?
Blog
afbeelding van Movisie  
12 maart 2020
Buurt voor iedereen

Foto: stock (123rf)

Vanaf 2021 zijn gemeentes verplicht om mensen met psychiatrische achtergrond een beschermde woonomgeving te bieden. Inzet van ervaringsdeskundigen kan hierbij helpen.

De transitie van beschermd wonen naar een beschermd thuis is in volle gang. Wat is er nodig om mensen in een kwetsbare situatie op hún manier zelfstandig te laten wonen en leven in de wijk? Volgens Christine Kuiper, projectleider van het Kennisnetwerk Verward Gedrag en werkzaam bij Movisie, vraagt dit meer dan alleen het overhevelen van de intramurale begeleidingsuren naar een huiselijke setting.

Wordt de droom van de onlangs overleden Carel Muller, in de jaren ’70 voorvechter van de nieuwe psychiatrie, nu eindelijk werkelijkheid? Vanaf 2021 hebben alle gemeenten de verplichting om invulling te geven aan beschermd wonen voor mensen die vanwege hun psychiatrische of psychosociale beperkingen niet zelfstandig kunnen wonen.

Van beschermd wonen naar beschermd thuis

De transitie van beschermd wonen naar een beschermd thuis is momenteel dan ook in volle gang. Met als doel dat mensen in een kwetsbare situatie op hún manier zelfstandig kunnen wonen en leven in de wijk. Immers, verschillende onderzoeken hebben laten zien dat mensen met psychische problemen in instellingen niet beter af zijn. Stap één is dus om passende woonruimte te organiseren in de wijk. Maar: met het overhevelen van de intramurale begeleidingsuren naar een huiselijke setting zijn we er niet. Mensen die eerst in een beschermde setting woonden, moeten zich thuis en veilig voelen in hun nieuwe wijk. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat andere wijkbewoners zich senang voelen bij deze ontwikkeling. Hoe realiseren we samen nu écht een inclusieve samenleving op wijkniveau?

Samen met ervaringsdeskundigen

Op diverse plekken in het land is hier gelukkig al ervaring mee opgedaan. Zo werken in Amsterdam-Zuid gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en ervaringsdeskundigen samen om ervoor te zorgen dat bewoners met psychische of psychiatrische problemen zich welkom voelen in hun buurt. Ervaringsdeskundigen weten bij uitstek wat de doelgroep nodig heeft om zich welkom te voelen. Maar ook weten zij als geen ander welke weerstand mensen met psychische problemen kunnen ondervinden. De ervaringsdeskundigen bieden een warme plek, ondersteuning en een luisterend oor. Dit draagt bij aan een gastvrij welkom van wijkbewoners met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid. Er zijn gelukkig meer van dit soort mooie voorbeelden in Nederland.

Buurt voor iedereen

Als gemeenten, sociale- en veiligheidsorganisaties, professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en actieve buurtbewoners zullen we samen moeten zoeken naar manieren waarop we prettig en veilig samen kunnen leven in de wijk. Tijdens het Zorg+Welzijn congres Mensen met verward gedrag in de wijk op 24 maart wordt verder ingezoomd op dit vraagstuk. Tijdens dit congres verzorgt Christine Kuiper samen met Joke van der Meulen de workshop ‘Buurt voor iedereen’. Geïnteresseerd? Meld je aan.

Het kennisnetwerk verward gedrag wil de aanpak rondom verward gedrag beter laten functioneren. Het kennisnetwerk biedt een overzicht en brengt samenhang in kennis rondom het voorkomen en aanpakken van verward gedrag of acute zorgnood.

Lees meer over:
afbeelding van Danielle van Oostrum

Danielle van Oostrum

Ik werk als communicatieadviseur bij Movisie. Voor Buurtwijs verzorg in de webredactie, onderhoud ik het Facebookaccount en maak ik de nieuwsbrieven.
afbeelding van Movisie  

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe.

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.