Platform voor buurtontwikkeling

Agenda

Hier vind je een overzicht van interessante (online) bijeenkomsten. Mis je een activiteit die relevant is voor Buurtwijslezers? Geef het dan door aan de redactie via info@buurtwijs.nl.

Oktober

1 oktober De wijkwerker anno 2020. Werken aan leefbare wijken. (betaald)
Organisatie: Platform31

6 oktober Praktijkbijeenkomst Buurtmaken begint bij je buren
Organisatie: VSB Fonds

27 oktober Zingeving in de buurt: Dat doen we samen!
Organisatie: Agora

29 oktober Masterclass 'De reflectieve wijk: Leren van succesvolle initiatieven van onderop'
Organisatie: InHolland

29 oktober Leersessie 'Een buurt voor iedereen'
Organisatie: Movisie

November

5 november Online Talkshow 'Hoe tillen we participatie naar the next level?'
Organisatie: Ministerie van BZK i.s.m. gemeente Schiedam

19 november De Agenda van Sociaal Werk
Organisatie: Movisie

24 november Reflectiesessie 'Vrijwilligerswerk in tijden van Corona' 
Organisatie: Movisie

26 november Corporaties en bewonersinitiatieven werken aan leefbare wijken 
Organisatie: Platform31

December

3 december Leersessie 'De digitale samenleving: wat is de invloed van digitalisering op vrijwilligerswerk?'
Organisatie: Movisie