Platform voor buurtontwikkeling

Agenda

Hier vind je een overzicht van interessante (online) bijeenkomsten. Mis je een activiteit die relevant is voor Buurtwijslezers? Geef het dan door aan de redactie via info@buurtwijs.nl.

December

3 december Leersessie 'De digitale samenleving: wat is de invloed van digitalisering op vrijwilligerswerk?'
Organisatie: Movisie

3 december Bijeenkomst 'Maatschappelijk vastgoed: bouwstenen voor een duurzame toekomst'
Organisatie:  Bouwstenen voor Sociaal 

15 december Gebiedsontwikkeling 'Gentle Gentrification #1'
Organisatie:  Pakhuis de Zwijger

15 december Integraal werken in wijkteams: online event over competenties die professionals nodig hebben bij het bewerkstelligen van duurzame sociale inclusie in wijken
Organisatie:  Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland i.s.m. Hogeschool InHolland

Januari 2021

28 januari Dag van de Buurt 
Organisatie: Movisie, Platform 31, LSA Bewoners, LPB en Ministerie BZK

Maart 2021

2 maart Bijeenkomst: kennismaken in de buurt: Hoe bevorder je als initiatief(nemer) sociaal contact tussen inwoners met diverse achtergronden?

Organisatie: Movisie, Ministerie SZW