Platform voor buurtontwikkeling

Artikel
2 december 2016

  Hoe ontstaat burgerkracht eigenlijk? Wat is er volgens Philip Blond en Richard Sennett voor nodig om burgers te stimuleren om mee te doen? Een analyse van twee grote denkers.

Een ontmoetingsproject helpt niet tegen eenzaamheid
Blog
30 november 2016

Wonen er veel eenzame bewoners in de buurt? Ontmoetingsprojecten om het sociale netwerk van mensen te vergroten blijken niet te helpen om eenzaamheid terug te dringen. Maar wat helpt dan wel?

Hoe maak je ruimte voor conflict in de buurt?
Blog
28 november 2016

    Er zijn veel succesverhalen over projecten rond burgerparticipatie. Maar hoe wordt er omgegaan met ruzie en uiteenlopende belangen?

Wijkteams werken nog te weinig samen met migrantengroepen in de buurt
Interview
25 november 2016

Hoe bereiken sociale wijkteams bewoners die vaak buiten beeld zijn, zoals migrantengroepen? Jamila Achahchah begeleidt wijk- en jeugdteams bij het ontwikkelen van intercultureel vakmanschap. Wat kunnen wijkteams en migrantenorganisaties doen om hun samenwerking te verbeteren?

Hoe werkt het project Vitale Wijken in Amersfoort?
Praktijkverhaal
23 november 2016

We maken de balans op, na 2000 deuren, 60 huisbezoeken, een veelvoud aan voordeurgesprekken en zo’n 24 bewonersbijeenkomsten: in hoeverre zijn Amersfoortse bewoners bereid om zich in te zetten voor een beter leefklimaat in hun straten, flats en buurten?